EN/ TH

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโดยรหัส QR

แนะนำ inkaNet

 • สถานภาพรถยนต์

  แสดงสถานภาพปัจจุบันของส่วนประกอบสำคัญ
  แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของส่วนประกอบหลัก
  แจ้งเตือนสถานภาพรถยนต์ทันที

 • เตือนรถยนต์ผิดปกติ

  การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชันตามประเภทการเตือนภัย เป็นการรับประกันความปลอดภัยแก่รถยนต์ของคุณ

 • การค้นหา POI

  คุณสามารถค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจโดยผ่านการค้นหา POI และสามารถเก็บบันทึกสถานที่ในรายการโปรดของคุณ

 • การควบคุมการทำงานของรถยนต์

  ฟังก์ชันนี้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ในการสั่งล็อกปลดล็อกรถได้จาก ระยะไกลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและผ่าน MG Call Centre นอก จากนี้ยังช่วยค้นหารถ เมื่อลืมที่จอดรถ โดยใช้ฟังก์ชัน Find My Car โดย ระบบจะสั่งให้รถเปิดไฟหน้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหารถได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • การควบคุมการทำงานของรถยนต์

  ฟังก์ชันนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดความผิดปกติระหว่างการ ขับขี่ โดยผู้ขับขี่สามารถตรวจเช็คความผิดปกติในการทำงานของรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัย ผ่านทางแอพพลิเคชัน หรือ ติดต่อ MG Call Centre เพื่อขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที